Public affairs stratégia

Ügynökségünk felméri megbízónk public affairs gyakorlatát, ezt követően elemezzük érdekérvényesítési céljait és lehetőségeit, meghatározzuk a célok eléréséhez szükséges üzeneteket és eszközöket. Elkészítjük ügyfelünk hosszú távú stratégiáját, amely részletezi a public affairs tevékenység feladatait, eszközeit.

Lobbitérkép

A stratégia mellett a public affairs tevékenység másik alapdokumentuma a lobbitérkép. Ahhoz, hogy ügyfelünk folyamatosan világos, átlátható és pontos képet kapjon a körülötte zajló eseményekről, lobbitérképet készítünk.

Jogalkotási monitor és lobbiriadó

A FLOW PA – az Országgyűlés és a kormány munkáját figyelemmel kísérve – folyamatosan nyomon követi és rendszerezi az elfogadott jogszabályokat, a kormányzat intézkedéseit és a nagyobb jelentőségű – így a jogalkalmazás szempontjából is releváns – bírósági ítéleteket.

Információszerzés és találkozószervezés

A FLOW PA munkatársai információkat szereznek egy adott üggyel kapcsolatos kormányzati, politikai hozzáállásról, annak megítéléséről.

Issue menedzsment

Az ügyfelek céljai elérése érdekében fokozniuk szükséges közéleti aktivitásukat, szakmai ügyeket szükséges tematizálniuk. Az issue menedzsmenttel a vállalat megfelelően pozicionálhatja magát a döntéshozók körében is.

Médiamenedzsment

A hatékony érdekérvényesítéshez kommunikációs támogatás is szükséges. Kidolgozzuk azt a stratégiát, amellyel a nyilvánosság – és kiemelten a releváns érintettek köre – megfelelő tájékoztatást kap a médián keresztül az adott ügyről.

Válságkézikönyv

A releváns érintettekkel fenntartott, kiegyensúlyozott kapcsolat ápolása kulcsfontosságú, de a felkészült szervezetek számára ez ma már nem elegendő.

Corporate Social Responsibility

A CSR tevékenység segítségével a vállalatok számára új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetőség a külső szereplőkkel – kormányzat, önkormányzatok, civil szféra –, és a befelé, a cég munkavállalói felé is.