Corporate Social Responsibility – a felelős vállalat

A CSR tevékenység segítségével a vállalatok számára új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetőség a külső szereplőkkel – kormányzat, önkormányzatok, civil szféra –, és a befelé, a cég munkavállalói felé is.

Az átgondolt CSR tevékenység a public affairs szempontból kiemelt fontosságú, mert segítségével:

  • kivívható a stakeholderek – elsősorban a politikai döntéshozók, a civilek, a helyi közösség és a média – jóindulata,
  • új kapcsolatok építhetőek a kormányzattal és a politikusokkal is,
  • növelhető a vállalat megbecsültsége, amely ily módon hozzájárul a nyereség növeléséhez, a munkahelyek megóvásához, illetve a munkahelyteremtéshez.