Információszerzés és találkozószervezés – az ügy megítélése

A FLOW PA munkatársai információkat szereznek egy adott üggyel kapcsolatos kormányzati, politikai hozzáállásról, annak megítéléséről.

Az adott ügynek, illetve stakeholdereinek megfelelően kapcsolattartási rendet készítünk ügyfeleink számára. Az ebben meghatározottak szerint, a cél elérése érdekében találkozókat szervezünk a különböző érintettekkel, döntéshozókkal, illetve tanácsadóink – igény szerint – részt vesznek a megbeszéléseken.